نمونه کارهای انجام شده توسط شرکت سوپِکت

{"en":"darchin store","fa":"فروشگاه دارچین"}

{"en":"azangh tajhiz mad","fa":"آژنگ تجهییز ماد"}

{"en":"omirom shop","fa":"فروشگاه عمیروم"}

{"en":"iran gardi","fa":"اپلیکیشن ایران گردی"}

{"en":"tagh baz","fa":"اپلیکیشن تاق باز"}

{"en":"sim gate","fa":"اپلیکیشن سیم گیت"}

{"en":"yadavar plus","fa":"اپلیکیشن یادآور پلاس"}

{"en":"pharmacology","fa":"اپلیکیشن فارماکولوژی"}

{"en":"BPMSPM APP","fa":"اپلیکیشن BPMAPM"}

{"en":"easy birth","fa":"اپلیکیشن موبایل تولد آسان"}

{"en":"chardivari","fa":"اپلیکیشن چاردیواری"}

{"en":"mobile 5000","fa":"اپلیکیشن موبایل 5000"}

{"en":"education deture","fa":"اپلیکیشن موبایل میانبر تحصیلی"}

{"en":"homecell","fa":"اپلیکیشن موبایل homocell "}

{"en":"online parde","fa":"اپلیکیشن موبایل آنلاین پرده"}

{"en":"bizino","fa":"اپلیکیشن موبایل بیزینو"}

{"en":"IGP","fa":"اپلیکیشن موبایل IGP"}

{"en":"aravira","fa":"اپلیکیشن موبایل آراویرا"}

{"en":"عنواهن","fa":""}

{"en": "shoosh market", "fa": "فروشگاه شوش مارکت"}

برای مشاهده نمونه کارهای بیشتر به صفحه اینستاگرام سوپِکت مراجعه فرمایید
اینستاگرام سوپِکت